De opdracht 'Arbocoördinator' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Zoals besproken met de leverancier Start People hebben we 2 kanditaten op deze opdracht aangenome wat in eerste instantie niet de intentie was.