De opdracht 'Communicatieadviseur' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Uit deze procedure via het DAS is helaas geen geschikte kandidaat naar voren gekomen. Om die reden wordt de opdracht ingetrokken.