De opdracht 'Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: In verband met een gebrek aan geschikte kandidaten, wordt deze opdracht ingetrokken.