De opdracht 'Programmamanager' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: gesprekken gevoerd met de top 3. Helaas was er geen match. En 1 van de kandidaten heeft zich terug getrokken uit de procedure.

groningen huurt in achtergrond afbeelding