Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen werkt in opdracht van de 23 Groningse gemeenten en de provincie Groningen. Sinds 1 november 2013 verzorgen wij de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen. In de Omgevingsdienst zijn kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Het belangrijkste doel van de Omgevingsdienst is het verhogen van de kennis en daarmee het verhogen van de kwaliteit van ons werk.

Een leefbaar, veilig en gezond Groningen
De Omgevingsdienst Groningen werkt nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals onder meer de brandweer, de waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Samen met haar opdrachtgevers en partners zet de Omgevingsdienst zich in voor een leefbaar, veilig en gezond Groningen.

Werkgebied
Ons werkgebied is vooral de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven, zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst ook eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening-, toezicht en handhavingstaken in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen). De gemeenten of de provincie blijven voor inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt.

Contactinformatie

Omgevingsdienst Groningen
Lloydsweg 17
9641KJ Veendam

www.od-groningen.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.
groningen huurt in achtergrond afbeelding