Wij Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.


Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.


Voor meer informatie over de aanbestedende dienst zie: www.wij.groningen.nl.

Contactinformatie

Wij Groningen
Paterswoldseweg 267
9728AC Groningen

https://www.wij.groningen.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.
groningen huurt in achtergrond afbeelding